Co děláme

Naší doménou jsou komponenty a vše, co s nimi souvisí. Naše práce se proto skládá z množství dílčích úkonů, které v sobě kombinují využití přední techniky s umem našich zaměstnanců.

Činnosti krok za krokem

CNC obrábění provádíme na soustruzích, frézkách i multifunkčních obráběcích centrech. Naší chloubou je především multifunkční centrum s 9 osami, dvěma vřeteny a dvěma nástroji v řezu Mazak Integrex i200 ST-1500.

K pomocným a dokončovacím pracím nám slouží klasické soustruhy a frézky, pily pro řezání tyčí, stroj pro značení mikro-úderem, bruska naplocho a leštící stroje.

Navařování provádíme na CNC plazmovém navařovacím stroji PPC 250 NR 3 pomocí kovového prášku s konečnou tvrdostí až 60HRC. Ve stínu techniky ovšem nesmí zůstat ani staré dobré ruční navařování, kde se, především při navařování složitých tvarů, dokonale uplatňují dovednosti našich zaměstnanců. Ty jsou, na rozdíl od strojů, nenahraditelné.

Modelování a konstrukci provádí naši konstruktéři na nejmodernějších CAD/CAM systémech, které jim umožní maximálně efektivně pracovat jak s časem, tak s materiálem. Pro konstrukci výrobků a pro tvorbu 3D modelů používáme Autodesk Inventor. CNC programy vytváříme pomocí aplikace GibbsCAM.

Měření a kontrola jsou samozřejmou součástí výrobního procesu. Provádíme ji jak na konci výroby, tak i v jejím průběhu. Každý z výrobků je  ne jednou, ale hned několikrát podroben důkladné analýze provedené našimi vyškolenými zaměstnanci. Ti mají k dispozici nejmodernější měřící vybavení. Klíčovým je v tomto ohledu 3D měřící stroj Mitutoyo Crysta-Apex S 7106. Každý výrobek je podle požadavků zákazníka dodán i s dokumentací o výsledku měřící kontroly. 

Poradíme se všemi materiály používanými ve strojírenství včetně těch obtížně obrobitelných. Naše výrobky jsou z uhlíkové oceli, nástrojové oceli, nerezové oceli, všech druhů neželezných kovů a slitin, litiny, Inconelu, Dameronu, plastů a dalších materiálů.

Obvyklé výrobní dávky se pohybují v desítkách a stovkách kusů. Na vaše přání ale vyrobíme i díly od jednoho kusu až po několikatisícové série.

S partnery ke komplexnějším službám

Tam, kde by naše kapacity nemohly uspokojivě pokrýt vaše požadavky, spolupracujme s ověřenými specializovanými a certifikovanými partnery. Jejich služeb využíváme především při složitější montáži, zajištění většiny povrchových úprav, u všech druhů tepelného zpracování, při výrobě odlitků, CNC broušení, svařování, laserové svařování i navařování, HVOF navařování, dělení laserem i vodním paprskem a lisování.

A to vše pro koho? Pro naše zákazníky

Těmi jsou inovativní společnosti, které požadují dokonale přesné komponenty nejvyšší kvality. Často se jedná o provozy se „štíhlou výrobou“, které kladou důraz na dodávky přesně na čas. Zpravidla působí v oblastech výroby strojů a strojních součástí (CNC, sklářských, tiskařských, textilních), výroby nástrojů a forem, výroby a oprav dopravních prostředků (vlaků, lodí, letadel, kolejových vozidel) nebo jejich funkčních celků a výroby zařízení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů

 

Volejte odborníkům +420 724 194 883
Navrhneme, vyrobíme, dodáme