Mazak Quick Turn a pila Kasto

Kdo chce být nejlepší, musí jít s dobou.

Neustále zlepšujeme úroveň naší flexibility. Máme početný technologický tým, abychom snadno zapracovali nové produkty, nové technologie. Máme nejmodernější obráběcí centra, abychom zvládli jakýkoli komplexní díl. Máme informační ERP systém s vyspělým kapacitním plánováním, abychom se vypořádali s jakoukoli změnou ve výrobě. 

Posledním příspěvkem je robotická buňka. Přestože naší doménou jsou stále malé až střední série, robotická buňka nám pomáhá efektivně a prcizně zvládnout také velké výrobní dávky.

Mazak Quick Turn Nexus 200 MSY:

  • Jedinečný Done-In-One® stroj, který v sobě kombinuje špičkový CNC soustruh a paletový zakladač, který se skládá z robotu KUKA a zásobníku. Ten byl poprvé představen na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2014.
  • Plně automatický a nezávislý na lidském faktoru, což vede ke zkvalitnění, zrychlení a zefektivnění výroby a tím i ke snížení vašich nákladů.
  • Díky specifickým nástrojům, možnosti přechycení obráběného dílu mezi dvěma vřeteny a pohybu obráběcí hlavy i po ose Y vytvoří požadovaný díl najednou, tedy mnohem přesněji. Toto technické řešení navíc umožňuje i pro soustruh neobvyklou činnost a to frézování.

Pila KASTOverto A2:

Podpůrný nástroj, který nám umožní naplno využít přednosti našich Mazaků, nabízí precizní technické řešení řezu v kombinaci s úsporou materiálu. 

Volejte odborníkům +420 724 194 883
Navrhneme, vyrobíme, dodáme