Spodní páka

Pro tuto součást sklářských strojů je důležitá naprostá přesnost, především pak kolmost a souosost jednotlivých otvorů.

Spodní páka
Odvětví: sklářství
Rok realizace: 2013

Důraz je kladen i na jejich velmi hladký vnitřní povrch (0,8 RA) a efektivní předcházení deformacím v průběhu výroby i po ní. Součástka je vyráběna na špičkovém obráběcím centru Mazak Integrex i200 ST-1500.


Volejte odborníkům +420 724 194 883
Navrhneme, vyrobíme, dodáme